Close Quarter battle – CQB

Boj na krátke vzdialenosti v zastavaných oblastiach (Close Quarter battle – CQB) je najobávanejšia situácia pre vojenské a špeciálne jednotky. Dôvodom sú camperi, odstreľovači a veľa iných nebezpečenstiev, ktoré na nich čakajú v obmedzenom priestore. 

Na úspešné prevedenie protiteroristickej operácie (Counter Terrorist Operation – CT Op) je potrebný dobre teoreticky, ale najmä prakticky vycvičený tím. Medzi najlepšie na CT Ops vycvičené vojenské tímy na svete patria Delta, Seal Team Six (teraz DevGroup), Special Air Service (SAS) a Marine Force Recon. Všetky s týchto jednotiek trénujú tvrdšie nežakákoľvek existujúca jednotka. Dôvod je, že pre zapojenie sa do CT Op musia vedieť ako postupovať a byť úspešný.

Žiadne dve CQB Ops niesu rovnaké, aj keď všetky majú niektoré podobné znaky. Hlavné nebezpečenstvá sú stále rovnaké. Pravidelne sa vyskytujú camperi, čiže ľudia, ktorí si vyberú vhodné miesto pre úkryt a čakajú na Váš zásah. Odstreľovači sú tiežbežnou hrozbou v CQB. 

Bežné sú systémy včasného varovania (Early Warning System – EWS). Ak sa približujete k budove alebo k objektu, v ktorom sa nachádzajú nepriateľské osoby (Tango), pokiaľsa Vám to nepodarí veľmi nepozorovane, stále musíte očakávať, že sa dostanete do nepriateľskej paľby. Všetky tieto hrozby sa môžu zmierniť použitím správnej taktiky.

Všetko, čo potrebujete pri CQB, je operovať rýchlo, potichu a „smrteľne“. Rýchly a rozhodný pohyb, kombinovaný s chladnou hlavou a schopnosťou zostať nepozorovaný, sú najlepšiou obranou pred nebezpečnými situáciami. Toto všetko si ako veliteľ týmu musíte zapamätať. Uistite sa, že práca Vášho tímu je založená na tomto princípe!

Akademia Profitactic https://academy.profitactic.eu/ 
Tactical Rescue Academy  https://www.tacticalrescue.eu/