Kurz: Praktická príprava na zbrojný preukaz


 

Kurz je zameraný na praktickú prípravu ( Oboznámenie sa so systémom palných zbraní, ich hrubé rozdelenie a charakteristika. Bezpečná manipulácia so zbraňou, pohyb so zbraňou na strelnici,vybíjanie a nabíjanie zbrane, čistenie …. ) uchádzačov o ZP. 

Účelom tohto kurzu je vyskúšanie si praktickej časti skúšky o vydanie ZP v praxi. Dĺžku kurzu : cca 2 hod

 Miesto konania: PROFITACTIC, Teslova 6, Bratislava

 Potrebné pomôcky : zošit, písacie potreby. Bližšie informácie na: +421 948 512 386